Доц. д-р Маргарита МАРИНОВА


Международно Висше Бизнес училище гр. Ботевград

Преподавани учебни дисциплини:

Стопанска история

Основни публикации:

Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895-1919 г.). // Библиотека „Стопански свят”, Брой 119, Издание на СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 2012., 218 с., ISSN 1310-2737.

Руската революция и политическите сили на българската буржоазия. 1917. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007, 354 с. ISBN 987-954-494-888-7.

Руската революция в журналистическите анализи на Данаил Крапчев от периода 1917-1921 г. // България на Балканите и с Европа. Минало, настояще, бъдеще. т. 1, секция „История”, Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 27-30 октомври 2005 г., София, 2007, с 153-181, ISBN 978-954-494-911-2.

Установяване и укрепването на болшевишката власт в Русия (октомври 1917 – януари 1918 г.) // Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, т. CV, Свищов, 2005. , с- 203-311, ISSN 0323-9470.

Стокхолмската мисия на проф. Иван Шишманов през 1917 г. // Историческата наука в полза на България, т. 1, секция „История”, Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г., С., 2004. , с. 84-114., ISBN 954-494-602-0.

Отношението на Демократическата партия в България към болшевишката идея за световна социалистическа революция (1917 – 1921 г.). // България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения, т. 2, секция „История”, секция „Икономика” , Сборник материали от юбилейна научна конференция с международно участие, проведена в с. Равда на 30-31 октомври 2008 г., София, 2010., с. 163-181, ISBN 978-954-644-106-5.

Участието на Тодор Бурмов в Освободителната война и Временното руско управление. // Аспирантски сборник, кн. V, свитък 2, В. Търново, 1979, с. 61-71.

Границите на повторяемостта: сравнителен анализ на два модернизационни старта. // Икономическа мисъл, София, г. XLI, кн. 1, 1996. , с.32-43, ISSN 0013-2993.

Списание „Промишленост” – трибуна на прогресивна икономическа мисъл. По случай 100 години от издаването му. (1.ХІ.1887-.ХІІ.1890 г.). // Годишник на СА „Д .А. Ценов”, Свищов, т. 89, 1992, с.79-106. -съавторство с Р. Иванов и М. Друмева

Стопанска история на България. Свищов, 1994, 356 с. – съавторство с Р. Иванов и М. Друмева

Стопанска история. Част първа. Светът. В. Търново, Фабер, 2009. ISBN 978-954-400-020-2., 296 с.

Стопанска история. Част втора. България. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-227-5., 220 с.

История на административните и стопанските институции на България. Свищов, АИ „Ценов”, 2011. ISBN 978-954-23-0673-3., съавторство
Обем: 345 с.

Аспекти на приложение та политическата икономия в изследователската дейността на Българското икономическо дружество /1895-1912 г./ - Политическа икономия и икономическа теория. Сборник статии от първата национална конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013 С., 2014, ISBN 978- 954-644-584-4, с. 464-477.

Икономическите възгледи на Г. Н. Колушки, отразени н Списанието на Българското икономическо дружество –1896-1912 г./ - Международна научна конференция Социалните науки и икономиката. Взаимодействие и перспективи на сътрудничество. Свищов, 31 октомври 2013, Сборник научни разработки, т. 1, Свищов, 2014, ISBN 978- 954-23-1005- 1, с. 268-277.

Законът за насърчаване на местната индустрия от 1895 г. в анализите на Българското икономическо дружество. – Социалните науки и глобализацията. Сборник с доклади от международната научна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на катедра „Философски науки“. Варна, 2013, ISBN 978- 954-21-0738-5, с. 220-228.

« Обратно в Галерията

 

Доц. д-р. Маргарита МАРИНОВА

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по:.
Стопанска история

Зодия:
Скорпион

Майка на :
един син

Интереси:

литература
кино
футбол


Обича да чете:
европейска проза и съвременни израелски автори

Обича да слуша:
скандинавски поп-рок, протестантски песнопения

Любим филм:
"Усещане за жена"

Описва себе си като:
човек с любопитство към света

Не би участвала в публични дискусии:
защото смята, че са неефективни


Любим цитат:

Мото: "Съдба не се сменя"